November 2016: Foredrag ved Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen

Emne:          Foredrag ved Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen

Mødested: Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Tid:              Onsdag 16. november 2016 kl. 18.30

__________________________________________________________

 

Gå ikke glip af denne aftens møde med den kendte Fremtidsforsker Anne Skare

Nielsen.

anne-skare-nielsen-1

  klik her hvis du gerne vil se video

Med temaet ”Flyt dig – Eller fremtiden kommer efter dig” vil Anne med sin store

energi fortælle om, hvad hun mener, der venter forude.

Fremtiden handler ikke kun om globale og teknologiske forandringer, men også om,

hvordan vi tænker og er tilstede i nuet. Med gode eksempler og tips vil hun give os et

indblik i, muligheden for at ændre vores måde at tænke på i fremtiden og bruge det

hun kalder de ”magiske øjeblikke” til at træffe vigtige beslutninger.

Hun vil også fortælle om, at succes i fremtiden handler om andet end vækst og profit.

Den store overskrift for årene, der kommer er ”fra mere til bedre” – om ikke at ”eje”,

men have ”adgang til”.

Anne Skare er medlem af Unicefs Danmarks præsidium, og tidligere medlem af Etisk Råd, DTU’s Innovationsforum og Kaospiloternes Advisory Board. Hun rådgiver virksomheder både i Danmark og udlandet fra Danmarks Radio til IKEA. Og hun optræder ofte på TV og i radioen – bl.a. med radioprogrammet Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden eller som vært på TV2’s New Science.

BEMÆRK: I er meget velkomne til at invitere gæster med

P.v.a. Aktivitetsudvalget

Ella

Prisen for arrangementet er kr. 245,-

Tilmelding/afbud til mødet senest søndag den 13. november kl.17.00

Til sonja@larsen.mail.dk eller 21254120 Afbud kr. 25,- For sent afbud kr. 245,-

Emne: Virksomhedsbesøg

Mødested: Smurfit Kappa, Jens Holms vej 51, 6000 Kolding

Tid: onsdag den 12. oktober 2016 kl. 18.30

__________________________________________________________

Deltagere:  16 medlemmer og to gæster.

Vores virksomhedsbesøg på Smurfit Kappa Danmark A/S i Kolding blev indledt med, at Niels Lynggaard, arbejdsmiljøleder i virksomheden og vores vært under besøget, bød velkommen og gav os en introduktion til Smurfit Kappa Danmark A/S og til moderselskabet.

Virksomheden i Kolding blev stiftet tilbage i 1952 under navnet Dansk Kraftemballage A/S og var danskejet. Virksomheden blev i 1976 solgt til det svenske statsejede ASSI, der i 2001 videresolgte virksomheden til den hollandske emballagekoncern Kappa Packaging. I 2005 fusionerede den hollandske koncern med den irske emballagekoncern Smurfit Kappa Group. Virksomheden i Kolding er således i dag en del af det multinationale Smurfit Kappa Group med hovedsæde i Dublin. Koncernen har funktionskontor i Paris, men planlægger en flytning til Amsterdam i nær fremtid. Smurfit Kappa Group er en af verdens førende leverandører af papirbaserede emballageløsninger med ca. 46.000 medarbejdere i 34 lande. Koncernen omsætter for ca. 45 mia. DKK om året. Smurfit Kappa Group har 367 produktionsenheder, hvoraf størsteparten ligger i Europa

Den danske del af koncernen – Smurfit Kappa Danmark A/S med hovedsæde i Kolding – råder over 6 produktionsfaciliteter i Danmark og to fabrikker i hhv. Letland og Litauen. Der er p.t. omkring 600-700 medarbejdere i Danmark, heraf ca. 250 i Kolding. Af de 250 i Kolding er 138 medarbejdere beskæftiget i selve produktionen. Dette lave antal af medarbejdere i produktionen skyldes det moderne produktionsudstyr virksomheden har installeret. Smurfit Kappa Danmark A/S er en af de to største producenter af papemballage i Danmark.  Den anden store konkurrent i Danmark er Jes Smidth.

Virksomheden i Kolding producerer papirbaseret emballage, hvoraf ca. 80% laves af genbrugspapir. De resterende 20% laves af nyt papir. Der produceres primært bølgeemballage. Man producerer også andre former for emballage, herunder salgsemballage, transportemballage og salgsdisplays.  En del af emballagen produceres til fiskeindustrien.

Virksomheden, der har ca. 2500 aktive kunder i Danmark, ligger nr. 1 i Europa, når det gælder kort omstillingsproces af ordrer.

Udover en orientering om selve virksomheden og dens produkter, kom Niels Lynggaard også ind på virksomhedens egne værdier og fortalte også kort om hans eget arbejdsområde – primært arbejdsmiljøområdet. Bl.a. håber han bl.a. på, at man kommer gennem 2016 uden at have haft et eneste fravær på grund af ulykke. Det ville i så fald være første gang dette mål nås for virksomheden.

Niels besøger virksomhedens øvrige produktionssteder i Danmark og tjekker op på overholdelse af arbejdsmiljø og socialt ansvar. Han nævnte, at man på sigt stiler efter at 10% af medarbejderstaben i produktionen skal bestå af flygtninge.

Efter denne introduktion, viste Niels rundt i selve produktionshallen, hvor produktionen af emballage var i fuld gang. Han fortalte, at selve råmaterialet til den papirbaserede emballage er gran og birk, og at dette importeres fra især Sverige, Norge og Rusland.

Efter virksomhedsbesøget var der middag på Restaurant Admiralen i Kolding.

Efter middagen gav klubbens formand (Karen) et referat fra landsmødet i Sønderborg og hun omtalte de Zonta priser der var blevet uddelt på mødet. Festmiddagen fandt sted på Sønderborg Slot.

Vedtægterne er blevet lavet om på landsplan. En kontingentstigning blev vedtaget på Landsmødet.

Zonta Vejle har ikke besluttet sig for, om man vil gennemføre kontingentstigningen i klubben nu eller, hvorvidt man vil vente (idet klubben har sparet nogen penge på sin Webkonto). Bestyrelsen tager sagen om en evt. kontingentstigning op på sit næste bestyrelsesmøde. Det kan så derefter tages op på klubbens næste års- og valgmøde i 2017.

Karen sluttede sit indlæg af med at komme med en opfordring til klubbens medlemmer om at overveje et eventuelt nyt formål, som klubbens medlemmer kan være sammen om. Hun bad os om at gå i tænkeboks, og vi kan så tage en diskussion om emnet på et givet tidspunkt.

 

Ulla Holm

September 2016: En aften om Zonta på Hotel Hedegården

Mødet blev indledt med en fællessang, og herefter stod den på en lækker middagsret, med efterflg. kaffe og the.

Klubbens nytiltrådte formand Karen Lassen bød velkommen til 4 gæster, potentielle nye medllemmer Sognepræst Gitte Sanager Bjerre
Konsulent Karina Wærnskjold Thiesen
Bankrådgiver Jyske Bank Mia Jørgensen
Afd. dir.Jyske Bank Birgitte Overgård Pharao

og aftenes 2 foredragsholdere,
Karen Marie Hougård
Anna Bjerre

samt 19 af klubbens 25 medlemmer. Rigtig flot

Efter velkomst af aftenens gæster var der optagelse af to nye medlemmer, nemlig
Institutionsleder Kirsten Sørensen, Vejle,
Managing Director Trine Sig, RealRelief, Kolding.

Begge fik overrakt en zontabuket, samt klubnål.

medlemsoptagelse    medlemsoptagelse-1

Grønlandsprojektet v/ Karen Marie Hougård, Sønderborg Zontaklub

Karen Marie fortalte levende om sit engagement i højskoleprojektet, der startede i 2008, hvor Zonta Danmark havde givet tilsagn om at støtte projektet i 2 år.

Projektet blev igangsat i Kuluzuk på Østgrønland, hvor kurset blev afviklet på en skole, hvor de unge mødre boede, fik undervisning og selv lavede mad. Der var en kunstner med på det første kursus, idet der også blev afholdt Workshops med praktiske ting som perlesyning, kunstmaling mv. , og det var nødvendigt at tolke alt, da alle undervisere jo var danske.

Efter de første to år blev projektet flyttet til Tasiilaq, fortsat på Østgrønland. Det var lykkedes for Karen Marie (KMH) at få kommunens Velfærdsafd. til at indgå i projektet, og højskolen fik til huse i et tidligere børnehjem. Samtidig med de bedre forhold, så blev kurset også herefter afviklet på grønlandsk idet en
grønlandsk socialrådgiver og sundhedsplejerske blev tilknyttet.

KMH har fulgt projektet tæt, og fortæller at det er helt fantastisk, hvilken forskel det kan gøre for de deltagende kvinder på blot 1 uge. Mange er generte og lukkede, og tør ikke fortælle hvad de har været udsat for i deresforhold af drikkeri, husspektakler, vold og incest. Når først der er en deltager der fortæller, så følger de øvrige oftest efter og får løst op for fremtidsønsker både for sig selv og deres små børn, hvoraf mange på grund af omsorgssvigt er anbragt i familiepleje.

En vigtig del af kurset er at lære kvinderne om sund madlavning, og aller kurser afsluttes med festmiddag, og uddeling af kursusbeviser. Højskolen har nu eksisteret i 8 år, og KMH fortæller at der er økonomi til i hvert fald 2 år mere, og i årene er der 160 mødre, der har gennemført kurserne.

En grønlandsk kvinde Nunnuma Olsen er nu kursusleder og kører højskolen sammen med Kommunens Velfærdsafd. Og en medhjælper. Zonta betaler maden til kursisterne, samt ansætter børnepassere til at passe eventuelle børn, ca. 15.000 pr. hold.

KMH har drøftet fremtiden med leder af velfærdsafd. Kurt Pedersen, og kommunen kunne evt. indstifte en Kvindepris, eller få etableret et Kvindekrisecenter, så der vil fortsat være opgaver at tage fat på også for Zonta.

Efter fordraget fulgte en flot dokumentarfilm, der skildrer både de unge kvinder, kurserne, samt den fantastisk flotte natur i Østgrønland. Det er Karen Maries mand, der har filmet og produceret filmen. Det var et meget interessant og spændende foredrag omkring et Zontaprojekt der har gjort en forskel for rigtig mange kvinder og deres familier. Tak til Karen Marie.

groenlandsprojektet

GirlTalk v/psykolog Anna Bjerre

Projektet har eksisteret i 12 år, og er de sidste 2 år blevet støttet økonomisk af Zonta.

GirlTalk henvender sig til gruppen af 12-24 årige der mistrives, tager smertestillende piller og skader sig selv. Anna Bjerre (AB) oplyser at pigerne kommer fra alle samfundslag. AB fik lavet en hjemmeside, (Alle har brug for en at tale med ) hvor unge kan chate med andre unge om de problemer de står med , og som handler om ikke at slå til, ikke være gode nok. De unge skal levere, performe, og de sociale medier stresser især unge piger, der er ”på” hele tiden. Når så ”livet” ikke lykkes, og pigen lider nederlag, begynder hun måske at skære sig, og AB fortæller at der er ca. 60.000 piger der skærer i sig selv i Danmark.

Projektet modtog 50.000 € fra EU, og blev efterfølgende kåret som det bedste projekt i Europa, hvilket øgede interessen voldsomt. Der gennemføres ca. 6000 samtaler om året af 90 frivillige ungerådgivere, som alle har gennemgået et kursus inden de går ind til opgaven.

Det hjælper meget at tale med en anden (annonym) om sine problemer, og mærke at der er en der virkelig lytter og hjælper med at finde vej. AB fortæller at Zonta har betalt for at der nu er udarbejdet en App. For at skabe mest mulig opmærksomhed omkring det store problem, holder AB foredrag på skoler og i virksomheder.

GirlTalk´s budget er i dag på 1.8 mio kr., og der er 3 ansatte, der tager sig af at uddanne og oplære alle de frivillige. Anna underviser og sidder med omkring familier.
Tak til Anna Bjerre for et meget spændende foredrag, og meget positivt at blive bekræftet i at Zonta´s donationer er med til at gøre en forskel for de unge piger der er ved at tabe lysten til livet.

anne-bjerre-girls-talk