June2016ZontianCover

Sådan bliver du medlem

Du er velkommen til at kontakte Sonja Larsen, sonja@larsen.mail.dk hvor du kan få noget mere information om Vejle Zonta Klub

Medlemsudvalget:

Sonja Larsen – sonja@larsen.mail.dk
Karen Bredgaard Lassen – karen.lassen@legoland.dk
Lisbeth Deleuran- Lisbeth.deleuran@youmail.dk
Ellen Bjerre – ellenbjerre@bjerresminde.dk
Lone Gerskov Winther – hclfarm@post.tele.dk

For at blive medlem af Zonta kræves, at kandidaten har erfaring fra et job i anerkendt erhverv eller profession. Medlemmerne kvalificeres efter deres erhvervsmæssige tilknytning i henhold til Zonta International`s klassificeringsmanual: ”Marian de Forest Membership Manual”.

Ved optagelse af nye medlemmer skal det sikres, at klubben har en bred fordeling på klassifikationer, således at klubbens samlede kompetencer kan fremme Zonta International´s mål optimalt.